Rzemiosło Cech Bytom Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu

Aktualności

Projekt "Potwierdzone kwalifikacje zawodowe Twoją szansą na lepsze jutro" - rekrutacja

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie:

 „Potwierdzone kwalifikacje zawodowe Twoją szansą

 na lepsze jutro”

Szczegóły o projekcie znajdziesz na stronie: www.mistrz.altum.pl

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe do projektu „Potwierdzone kwalifikacje zawodowe Twoją szansą na lepsze jutro” - serwis kawowy 05.10.2017

Zapytanie ofertowe do projektu

Potwierdzone kwalifikacje zawodowe Twoją szansą na lepsze jutro

realizowanego przez nasz Cech

 

 pobierz plik

 

 

Zapytanie dot. usługi cateringowej (serwis kawowy)

podczas szkoleń „Warsztaty przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego”

 

 

Oferty należy składać osobiście, w Biurze Projektu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu, ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 41-902 Bytom, drogą pocztową lub kurierem do dnia 13.10.2017 r. do godz. 08:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2017 r. o godz. 09:30, w Biurze Projektu.

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe „Potwierdzone kwalifikacje zawodowe Twoją szansą na lepsze jutro” - warsztaty 05.10.2017

Zapytanie ofertowe do projektu

Potwierdzone kwalifikacje zawodowe Twoją szansą na lepsze jutro

realizowanego przez nasz Cech

 

pobierz plik

 

Pozostałe dokumenty do pobrania:

 

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz plik

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pobierz plik

- Załącznik nr 3 - Wykaz doświadczenia kadry dydaktycznej w prowadzeniu szkoleń/warsztatów o zakresie tematycznym tożsamym lub podobnym do zamawianego pobierz plik

  

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w terminie do 13.10.2017 r. do godz. 08:00 w Biurze Projektu w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu, ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 41-902 Bytom

 

Otwarcie ofert nastąpi 13.10.2017r. o godz. 9:00

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe „Potwierdzone kwalifikacje zawodowe Twoją szansą na lepsze jutro” - warsztaty

Zapytanie ofertowe do projektu

Potwierdzone kwalifikacje zawodowe Twoją szansą na lepsze jutro

realizowanego przez nasz Cech

 

pobierz plik

 

Pozostałe dokumenty do pobrania:

 

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz plik

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pobierz plik

- Załącznik nr 3 - Wykaz doświadczenia kadry dydaktycznej w prowadzeniu szkoleń/warsztatów o zakresie tematycznym tożsamym lub podobnym do zamawianego pobierz plik

  

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w terminie do 28.09.2017 r. do godz. 08:00 w Biurze Projektu w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu, ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 41-902 Bytom

 

Otwarcie ofert nastąpi 28.09.2017r. o godz. 9:00

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe „Potwierdzone kwalifikacje zawodowe Twoją szansą na lepsze jutro” - egzaminy

Zapytanie ofertowe do projektu

Potwierdzone kwalifikacje zawodowe Twoją szansą na lepsze jutro

realizowanego przez nasz Cech pobierz plik

 

Pozostałe dokumenty do pobrania:

 

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz plik

- Załącznik nr 2 - Wykaz posiadanego doświadczenia w realizacji egzaminów pobierz plik

- Załącznik nr 3 - Wykaz czynnych komisji egzaminacyjnych uprawnionych do przeprowadzania egzaminów sprawdzających, czeladniczych, mistrzowskich pobierz plik

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w terminie do 19.09.2017 r. do godz. 08:00 w Biurze Projektu w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu, ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 41-902 Bytom

 

Otwarcie ofert nastąpi 19.09.2017r. o godz. 10:00

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe do projektu „Potwierdzone kwalifikacje zawodowe Twoją szansą na lepsze jutro” - serwis kawowy

Zapytanie ofertowe do projektu

Potwierdzone kwalifikacje zawodowe Twoją szansą na lepsze jutro

realizowanego przez nasz Cech pobierz plik

 

 

Zapytanie dot. usługi cateringowej (serwis kawowy)

podczas szkoleń „Warsztaty przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego”

 

 

Oferty należy składać osobiście, w Biurze Projektu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu, ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 41-902 Bytom, drogą pocztową lub kurierem do dnia 19.09.2017 r. do godz. 08:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2017 r. o godz. 09:30, w Biurze Projektu.

Pomieszczenia do wynajęcia w budynku Cechu

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu

w swoim budynku mieszczącym się w Bytomiu, przy ul. Pułaskiego 3

dysponuje pomieszczeniami do wynajęcia.

Czytaj więcej...

Walne Zgromadzenie Członków Cechu 2017

18.05.2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Sprawozdawczo - Wyborcze.

Wojewódzki konkurs wiedzy o zasadach BHP 2017

07.04.2017r. w siedzibie Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach odbył się etap wojewódzki XVII Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU”.

Czytaj więcej...

XXII Ogólnopolski Turniej na najlepszego ucznia w zawodzie piekarz i cukiernik

03-05.04.2017r. odbył się XXII Ogólnopolski Turniej we Wrocławiu na najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik i piekarz.
Tomasz Sagan reprezentował nasze województwo w Zawodzie Piekarz - pracownik młodociany Piekarnia-Cukiernia Joachim Klimza, Bytom, ul. Korfantego 2/10,
uczeń Zespołu Szkół Usługowo Rzemieślniczych w Bytomiu i zdobył
 
I miejsce na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz.
 
  
 
Piotr Klimza Mistrz Szkolący otrzymał również I miejsce za przygotowanie ucznia Tomasza Sagana do XXII Ogólnopolskiego Turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie Piekarz.

Czytaj więcej...